Zloty IZA:


Zerowy zlot IZA - Warszawa październik 1999

Pierwszy zlot IZA - Poznań 2000

Drugi zlot IZA - Wrocław 1 maja 2000

Trzeci zlot IZA - Gdynia 2 września 2000

Czwarty zlot IZA - Toruń 23 - 24 czerwiec 2001

Piąty zlot IZA - Łódź 12 pażdziernika 2002


Forum Akwarystyki Polskiej

Witryny Forum Akwarystyki Polskiej zostały niestety zlikwidowane.


I Forum Akwarystyki Polskiej - Toruń 2000
Zlot IZA
III Forum Akwarystyki Polskiej - Toruń 25 - 28 kwietnia 2002
4 Forum Akwarystow


Forum Klubu Malawi


I Forum Klubu Malawi - Warszawa 22 - 23 czerwca 2002
2 Forum Malawi


Inne spotkania akwarystów


Spotkanie IZA na wystawie WZA - Warszawa 7 kwietnia 2001


Poprzednia strona